ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOLASOWICACH

Lokalizacja

woj. śląskie

pow. pszczyński

gm. Pawłowice

Adres

ul. Z. Nałkowskiej 2

43-252 Golasowice

Kontakty

Telefon

32 4723201